Роздільнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Роздільнянської районної ради Одеської області

Погода

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Новини


12 груд. 2019
Права та обов'язки батьків. Домашнє насильство
Питання прав та обов‘язків батьків обговорювали на загальношкільних батьківських зборах у Роздільнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 3.

29 лист. 2019
Новий номер "Нашої" газети вже на сайті!
У випуску шкільної газети читайте про: Враження 5-А від поїздки до дельфінарію, Позитив для всіх!, Я — т★л★нт, Здай макулатуру — врятуй планету!, Ми — діти України!, Конкурс "Міні Міс та Містер", Україна — держава нескорених, Вшанування жертв Голодоморів тощо.

1 лист. 2019
Хелловін
1-го листопада в нашій школі відбулося веселе свято Всіх Святих – Хелловін. Хелловін (Хеллоуїн) – свято, яке ще зовсім недавно святкували лише в США, тепер має популярність і в Україні.

Всі новини

Виховна робота

Графік проведення загальношкільних виховних заходів

Свято знань                                                            01.09.2017 р.

Спортивно-розважальне свято                             вересень

Акція "Голуб миру"                                                 вересень

День самоврядування                                            вересень

Виставка поробок "Щедрість рідної землі"          жовтень

Акція "Листок за листок"                                       жовтень

Конкурс "Третя школа має талант"                       листопад

Конкурс з армрестлінгу                                          грудень

Новорічні ранки                                                      грудень

Вечір зустрічі випускників                                     лютий

День закоханих (святкова пошта)                         лютий

Свято 8 березня                                                      березень

Шевченківські дні                                                   березень

Інтелектуальний конкурс "Найрозумніший"        квітень

Акція з благоустрою                                               квітень

Лінійка до Дня перемоги                                        травень

Свято вишиванки                                                    травень

Свято останнього дзвоника                                    травень

Організація виховного процесу в школі на 2017-2018н.р.

Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність. Пріорітетним напрямом стратегії виховання дитини в школі є формування готовності її до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей, як  громадянина країни,  громадського діяча, сім'янина, трудівника, гарного товариша, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готову протистояти асоціальним впливам,що має свободу самореалізації та поєднує власні інтереси з інтересами суспільства і держави. Виховання учнів  здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури,здоров'язберігаючого напрямку, системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе. Спрямування виховної діяльності навчального закладу базується на виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки,основних орієнтирів виховання  учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів,впровадження інноваційних технологій виховання,Концепції національно-патріотичного виховання молоді, Державної соціальної програми «Молодь України», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки,Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року,методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України з питань організації виховної роботи у  навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році.

Головна мета школи формування і розвиток високоінтелектуальної, творчої,свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виховна система школи передбачає реалізацію наступних завдань на 2017-2018 н.р.:

-реалізацію проектів  щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, високої культури міжнаціональних відносин, готовності до  захисту України, повазі до чинного законодавства таформування демократичних європейських цінностей;

-впровадження  системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявівдевіантноїповедінки;

-формування в учнів емоційної культури та конструктивної поведінки особистості правової свідомості, виховання демократичних цінностей,відповідальності в громадянському суспільстві;

- виховання відповідального ставлення до навчання,до праці, до сімейних цінностей,розширення світогляду й підготовка до свідомого вибору професії;

-створення здоров′язбережувального середовища, зміцнення здоров’я й формування в учнівпсихосоціальнихкомпетентностей;

-формування в учнів культури мовлення, розвиток умінь створювати прекраснее навколо себе, розвиток творчих здібностей і талантів дітей;

-корекція асоціальних проявів у поведінці дитини запобігання шкідливих звичок та насильства, відвернення суїцидів та формування позитивних якостей особистості.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани класних керівників.

Напрямки реалізації виховної  роботи на 2017-2018 н.р.

Над реалізацією виховної мети та основних орієнтирів виховання працюватиме педколектив протягом усього навчального року за напрямками:

Ціннісне ставлення до держави і суспільства

Його мета сформувати свідомого громадянина патріота,європейця,професіонала, тобто людину з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократично-громадянського суспільства в Україні. Забезпечення громадянсько-патріотичного, військово-патріотичного виховання, культури міжетнічних відносин, поважного ставлення дітей та учнівської молоді до прав людини; сформованість інтересу до представників інших народів; толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань; вміння гармонізувати свої інтереси з етнічними та релігійними групами заради громадянської злагоди.

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Передбачає виховання естетичних поглядів, смаків у кожного учня, уміння відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті, вироблення умінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу. Спрямоване на прищеплення і розвиток моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, прийнятими у суспільстві, виховання толерантності, взаємоповаги, свідомої дисципліни та організованості, громадської та соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків людей, до порушників норм і правил культурної поведінки.

Превентивно-правове виховання

Забезпечення теоретичної і практичної реалізації заходів превентивного характеру, спрямованих на попередження, подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання розвитку різних форм їхньої девіантної поведінки; попередження суїцидів, вживання наркотиків та алкоголю,прищеплення переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють у суспільстві.

Ціннісне ставлення до природи

Формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частинкою природи, відчуття відповідальності за неї як за національне багатство, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

Ціннісне ставлення до сім'ї, людей

Головними завданнями родинно-сімейного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, реалізація її творчого потенціалу, формування у дітей моральних цінностей з позиції добра, справедливості, правди.

Ціннісне ставлення до праці

Вироблення свідомого ставлення до праці як до вищої цінності людини і суспільства, виховання здорової, фізично розвиненої особистості, цивілізованого господаря, уявлення про сучасний світ професій, активно-позитивне ставлення до праці,значення суспільної корисної праці.

Формування здорового способу життя

Метою цього напрямку є забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, гармонія тіла і душі; виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою і дотримання режиму дня, у прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками, утвердження здорового способу життя.

Ціннісне ставлення до себе

Цей напрямок роботи передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції. Також передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу — думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню у неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності.

Усі напрямки виховання вимагають ефективних форм і методів роботи зі школярами, цікавих заходів. Тому виховна робота в навчальному році здійснюватиметься по місячниках, кожен з яких включатиме в себе заходи різних напрямків виховання.

Організаційно-методичне забезпечення виховної роботи

Розгляд питань на засіданнях педради

1.Обговорення та затвердження плану виховної роботи на 2017-2018н.р., завдань та основних напрямків виховної роботи педколективу  (серпень)

2. Робота педагогічного колективу школи по попередженню травматизму та збереження здоров"я учасників освітньо-виховного процесу (січень)

3. Впровадження та реалізація ключових компетентностей НУШ у виховній роботі школи (березень)

4. Запровадження здоров"язберігаючих технологій у виховний процес (травень)

Витяг з плану виховної роботи Роздільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3   на І семестр 2017-2018 н.р.

 


Дата

Тематика тижнів

Знаменні дати тижня

Загальношкільні заходи

Відповідальний

Черговий

01.09 – 08.09

Організаційний          тиждень

 

01.09– День знань

02.09.-Закінчення Другої Світової війни

05.09-Міжнародний день благодійності

 

Святкова лінійка. Перший урок

Бесіди  з безпеки життєдіяльності

Бесіди: «Героїчний шлях України в Другій Світовій війні»

Обертінська В.В.

Барладян О.Р.

Класні керівники

11 клас

Драгуш Л.М.

Шніткіна О.В.

 

 

.

11.09 – 15.09

Олімпійський тиждень

13.09День фізкультури і спорту

17.09-День батька

Спортивно–розважальне свято

Виховні години по збереженню здоров′я

 

Клим В.С.

Щур К.В.

10 клас

Лінчевська Т.П.

Просянюк А.О.

18.09 – 22.09

Тиждень миру

 

21.09-Міжнародний день миру

22.09-День партизанської слави

Тематична лінійка: «Збережемо  мир»

Акція «Голуб миру»

Барладян О.Р.

Класні керівники

 

9 клас

Клим В.С

Яковук Є.І.

25.09 – 29.09

Бібліотечний тиждень

 

27.09-.-Всесвітній день туризму

30.09Всеукраїнський день бібліотек

 

За окремим планом бібліотекаря школи

Тематична стіннівка гуртка «Географічне краєзнавства

Дерелі А.Г.

Шимушовська Т.С.

 

8клас

Барладян О.Р.

Шимушовська Т.С.

 

02.10 – 06.10

Тиждень ціннісного ставлення до суспільства

 

02.10– Міжнародний день людей похилого віку

05.10 Всесвітній день учителя

 

Акція «Твори добро»

День самоврядування Святкова лінійка Конкурс композицій з природного матеріалу «Щедрість рідної землі

Барладян О.Р.

Обертінська В.В.

Класні керівники

 

 

7 клас

Волкова О.М.

   Михайлюк О.В.

 

09.10 – 13.10

Тиждень

національної

самосвідомості

 

14.10День захисника України, Деньукраїнського козацтва

 

Тематична лінійка Конкурс малюнків на «Ми козацького роду»

Проведення заходу «Козацькі розваги»

Виховні тематичні  години

Барладян О.Р.

Клим В.С.

Класні керівники

 

 

 

 

11 клас

Драгуш Л.М.

Шніткіна О.В.

 

16.10 – 20.10

Тиждень правових знань

15.10Міжнародний день демократії

18.10-День боротьби з торгівлею людьми

 

Акція «Листок за листок»

Правовий брейн-ринг

Тематичні виховні години

Просянюк А.О.

Барладян О.Р.

 

 

 

10 клас

Лінчевська Т.П.

Просянюк А.О.

23.10 – 27.11

Тиждень

знань безпеки життєдіяльності

24.10-Міжнародний день                  ООН

28.10− День визволення України віднацистських загарбників

 

Тематичні виховні години

Виставка малюнків

(2-5кл) «Безпечне життя»

Барладян О.Р.

Обертінська В.В.

Класні керівники

9 клас

Клим В.С

Яковук Є.І.